Vybrať jazyk

Politika ochrany súkromia

Politika ochrany súkromia

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú údaje, ktoré Vás identifikujú, napr. krstné meno a priezvisko, e-mail alebo poštová adresa. Beiersdorf Slovakia, s.r.o. nespracúva tieto údaje, ak ich sami neposkytnete (napr. keď sa prihlasujete k odberu newslettra, participujete v ankete, súťaži alebo žrebovaní, objednávate si vzorky alebo brožúry, alebo požadujete nejaké informácie) a súhlasíte s ich spracúvaním. 

Vaše osobné údaje uchovávame, využívame a premiestňujeme jedine v rozsahu Vášho súhlasu - s ohľadom na obsah a čas - ak sú potrebné v špecifickom prípade, napr. k odpovedi na Vašu otázku alebo sťažnosť, k naplneniu Vašej požiadavky alebo ak Vás chceme informovať o výsledkoch súťaže alebo žrebovania.

Obchodná spoločnosť Beiersdorf Slovakia, s.r.o. je oprávnená poskytovať, sprístupňovať, previesť, odovzdať alebo zverejniť spracúvané osobné údaje iným obchodným spoločnostiam v rámci celosvetovej obchodnej skupiny Beiersdorf group alebo externým poskytovateľom služieb za účelom spracúvania dát v informačnom systéme. Poskytovatelia služieb môžu byť poverení napríklad v súvislosti s doručovaním tovaru, distribuovaním reklamných materiálov, alebo v súvislosti so súťažami. Beiersdorf požaduje, aby tieto strany súhlasili so spracúvaním údajov založenom na našich inštrukciách a v súlade s ochranou osobných údajov.

Akékoľvek iné prevedenie, odovzdanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie osobných údajov tretím stranám alebo web službám ako Facebook či Twitter, napríklad sprístupňovanie prihlasovacích údajov na naše webstránky, si vyžaduje Váš výslovný súhlas predtým, než sa predmetné sprístupnenie uskutoční. Beiersdorf Slovakia s.r.o. sa zaväzuje nesprístupniť ani nezverejniť Vaše osobné údaje tretím stranám s výnimkou prípadov vyššie popísaných. Vaše osobné údaje môžeme zverejniť v prípade, ak nám bude predmetná povinnosť uložená zákonom alebo vykonávacími právnymi predpismi.

VYUŽITIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA REKLAMNÉ ALEBO MARKETINGOVÉ ÚČELY

Ak súhlasíte s použitím Vašich osobných údajov na účely reklamy alebo marketingu, budú Vaše osobné údaje uchované  a následne použité na tieto účely, napr. na zasielanie newsletterov, vzoriek produktov, ponuku zúčastniť sa súťaží a žrebovaní, cez e-mail, poštu alebo akýmkoľvek iným kanálom vami odsúhlaseným. Vaše osobné údaje môžeme použiť na vytvorenie a sledovanie profilu a následným dodaním špeciálnych ponúk a reklám pre Vás. Vaše osobné údaje tiež môžeme použiť na analýzu a zlepšovanie našich webových služieb, reklamy, marketingu, prieskumu trhu a výpredaje.

ODVOLANIE

Kedykoľvek v budúcnosti môžete čiastočne alebo úplne môžete zrušiť Váš súhlas s použitím osobných údajov s platnosťou do budúcnosti. Po doručení písomného odvolania Vášho súhlasu zabezpečíme bezodkladnú likvidáciu Vašich osobných údajov.

PRÁVO NA INFORMÁCIE

Na Vašu žiadosť Vás bezokladne informujeme o tom, ktoré z Vašich údajov boli zozbierané počas Vašich návštev našej webstránky. Prosím, všetky Vaše otázky smerujte na vyššie uvedenú adresu.


AUTOMATICKY ZHROMAŽĎOVANÉ ÚDAJE

Keď vstúpite na našu webstránku, automaticky zbierame všeobecné informácie, ktoré sa ale nevzťahujú k Vašej osobe, napr. názov poskytovateľa internetu (alebo názov firmy, z ktorej ste sa pripojili), webstránku, ktorú ste navštívili pred nami, informácie na našej webstránke, ktoré ste hľadali, deň a čas kedy ste ich hľadali a operačný systém a verziu prehliadača, ktorú používate. Tieto informácie sú zozbierané a zanalyzované v anonymnej forme. Sú používané jedine pre účely zvyšovania atraktivity, obsahu a fukcionality našej webstránky. Nie sú ďalej spracúvané, poskytované ani sprístupňované tretím stranám

COOKIES

Na uľahčenie použitia našej webstránky, používame "cookies". Cookies sú malé jednotky údajov skladované na Vašom pevnom disku vo Vašom počítači Vaším prehliadačom, ktoré sú potrebné na použitie našej webstránky. Cookies používame, aby sme viac porozumeli, ako funguje naša stránka a umožnili zlepšenú navigáciu. Cookies nám umožňujú určiť, či už bola webstránka na Vašom počítači videná, či ste už našu webstránku navštívili alebo je to prvýkrát, čo ju navštevujete. Cookies, ktoré používame neukladajú žiadne osobné údaje alebo iné identifikačné údaje. Ak si neprajete prijímať cookies, prosím, konfigurujte Váš prehliadač tak, aby všetky vymazával z Vášho pevného disku, blokoval ich alebo vysielal upozornenia predtým, než je cookie uložená.

DETI

Nezaoberáme sa zberom osobných údajov detí. Ak sa dozvieme, že sa k nám takýto údaj dostal bez súhlasu rodiča alebo právneho zástupcu dieťaťa, ihneď ho zlikvidujeme. Napomôcť nám pri tomu môžu i rodičia a právni zástupcovia.


BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

Zaviedli sme technické aj organizačné opatrenia pre ochranu Vašich osobných údajov pred stratou, zmenou, krádežou  alebo prístupom neautorizovaných tretích strán k nim.

AKTUALIZÁCIE A ZMENY

Máme právo kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať časť ochrany Vašich osobných údajov bez upozornenia vopred. Prosím, z času na čas skontrolujte zmeny vzťahujúce sa k tejto poznámke. Dátum účinnosti zmien oznámime vopred.

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE GOOGLE ANALYTICS

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webových analytík poskytovanú spoločnosťou  Google, Inc. ("Google"). Google Analytics využíva soubory "cookies", čo sú textové súbory uložené do Vášho počítača, ktoré pomáhajú majiteľovi webovej stránky analyzovať, ako návštevníci túto stránku využívajú. Informácie získané vďaka súboru cookie o Vašom správaní na webovej stránke (vrátane Vašej anonymizovanej IP adresy) budú odoslané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Google využije tieto informácie na účely vyhodnotenia Vášho správania na webovej stránke, zostavenie správ o aktivitách na webovej stránke pre prevádzkovateľa webových stránok a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou na webových stránkach a používaním internetu. Google môže tieto informácie odovzdať aj tretím stranám tam, kde to zákon vyžaduje, či kde takéto tretie strany pre Google tieto informácie spracovávajú. Google nebude spájať Vašu IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi, ktoré vlastní. Použitie súborov cookies môžete odmietnuť zvolením zodpovedajúceho nastavenia vo Vašom prehliadači, berte ale na vedomie, že v takom prípade nebudete môcť využívať plnú funkcionalitu tejto webovej stránky. Použitím tejto webovej stránky vyjadrujete spoločnosti Google súhlas so spracovaním dát o Vás spôsobom a pre účely vyššie uvedené.

Máte možnosť zabrániť spoločnosti Google, aby detekovala súbor cookie, ktorý bol vytvorený z dôvodu a vo vzťahu k Vášmu správaniu na tejto webovej stránke (vrátane Vašej IP adresy) a tiež, aby spracovala tieto údaje, stiahnutím a nainštalovaním tohto prehliadačového pluginu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk


Sleduj nas

Facebook Instagram YouTube